Missie

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie waakt over de juiste toepassing van de Cultuurpactwet in het hele land.

De Commissie

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie waakt over de juiste toepassing van de Cultuurpactwet in het hele land.  Zij behandelt klachten en brengt adviezen uit bij overtreding van het Cultuurpact.

De Commissie onderzoekt alle klachten van personen of verenigingen die vinden dat ze op cultureel vlak worden gediscrimineerd om ideologische, filosofische en politieke redenen of als culturele minderheid.

De klachten moeten gericht zijn tegen beslissingen van een overheid.