Een paar feiten

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft al meer dan 1500 klachten behandeld. Daarbij waren overheden van hoog tot laag betrokken. Maar de meeste dossiers gaan over beslissingen van gemeentebesturen.

In welke domeinen?

Het Cultuurpact geldt voor alle culturele materies en instellingen die worden beheerd door de overheid (van federaal tot gemeentelijk niveau), behalve onderwijs, namelijk:

 • jeugdbeleid
 • sportbeleid, lichamelijke opvoeding, openluchtleven
 • cultuurbeleid: kunsten, toneel, film, bibliotheken, musea
 • radio-omroep, televisie
 • toerisme
 • vrijetijdsbesteding
 • permanente vorming
 • vorming van navorsers
 • cultureel patrimonium
 • bescherming en luister van de taal
 • culturele wetenschappelijke instellingen
 • culturele animatie