Een paar feiten

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft al meer dan 1500 klachten behandeld. Daarbij waren overheden van hoog tot laag betrokken. Maar de meeste dossiers gaan over beslissingen van gemeentebesturen.

Hoe klacht indienen?

U heeft 60 dagen om klacht in te dienen, vanaf de dag waarop de beslissing die u betwist bekendgemaakt werd. Na 60 dagen is de klacht niet langer ontvankelijk.

Schrijf een brief waarin u de betwiste feiten kort uiteenzet

 • Vermeld uw contactgegevens
 • Onderteken uw brief
 • Verzend hem aangetekend met de post
 • Postadres:
  Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
  Hertogsstraat 4
  1000 Brussel
 • Mail een kopie van uw aangetekende brief naar cultuurpact@premier.fed.be